Reklamní pozice premium odkaz

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 3/3

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 3/3

Ilustrační foto

Když se objeví problémy

Prokurista je povinen svou funkci vykonávat se zvýšenou odpovědností a v případě újmy, která by
podnikateli vznikla, je také povinen škodu nahradit. V případě, kdy se nejvyšší orgán společnosti
domnívá, že jednání prokuristy může, nebo již ohrožuje firmu, lze jeho funkci pozastavit. Toto
pozastavení je nutné současně zavést do obchodního rejstříku a prokurista má pro danou dobu zakázáno
společnost zastupovat.

Odměna

Výkon funkce prokuristy souvisí logicky s odměnou za jeho činnost. Příjem z této činnosti podléhá
zdanění ve výši 15 % i odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Bude-li rozsah práce prokuristy malý a
jeho odměna nepřesáhne měsíčně 2 499 Kč, jedná se o takzvané zaměstnání malého rozsahu, ze kterého
nevzniká účast na nemocenském a důchodovém pojištění, ani na zákonném úrazovém pojištění pro případ
pracovního úrazu.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: InfoRady.cz

Štítky: podnikání

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Inforady.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Inforady.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Inforady.cz.