Reklamní pozice premium odkaz

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 2/3

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 2/3

Ilustrační foto

Výměna vcelku jednoduchá

V situaci, kdy měníte prokuristu, přinesl nový občanský zákoník mírné zjednodušení, a celkově zrychlení
celého procesu. Nový prokurista může začít svou funkci vykonávat ihned, jakmile mu majitel firmy udělí
plnou moc s výslovným uvedením, že se o prokuru jedná. Zápis do obchodního rejstříku je i nadále nutný,
není však již potřebný pro samotný výkon činnosti prokuristy.

Jste-li s.r.o.

Pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, je nutné před udělením plném moci prokuristovi, tento
úkon odsouhlasit valnou hromadou společnosti, nebo společníky. Nutné to není pouze v případě, kdy
zakladatelská listina či společenská smlouva uvádí, že tohoto souhlasu není potřeba.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: InfoRady.cz

Štítky: podnikání

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Inforady.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Inforady.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Inforady.cz.