Reklamní pozice premium odkaz

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 1/3

Šest věcí, které byste měli vědět, když měníte prokuristu 1/3

Ilustrační foto

Kdo je to prokurista

Pokud vlastníte firmu a nezvládáte všechny právní úkony, nebo jim nerozumíte a chcete se raději plně
věnovat jiným záležitostem, může vám s tímto jednoduše pomoci prokurista. Ten zajišťuje v rámci své
funkce záležitosti, které by běžně bylo nutno stvrdit podpisem majitele firmy.
Prokurista je tedy vždy a pouze fyzická osoba, která musí mít v první řadě plnou důvěru.

Funkce zákonem ošetřená

Prokuru, jakožto právní institut, upravuje také platný občanský zákoník i zákon o obchodních
korporacích. Má tedy svá pravidla, mezi která patří především to, že prokuru mohou udělit pouze
podnikatelé, jež jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Prokurista může podnikatele zastupovat ve všech
obchodních záležitostech, které jsou považovány za běžné, nesmí však společnost zadlužit nebo na její
sídlo přijmout věcné břemeno. Disponování s nemovitostmi musí být výslovně sjednáno ve smlouvě o
výkonu této činnosti.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: InfoRady.cz

Štítky: podnikání, zaměstnání

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Inforady.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Inforady.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Inforady.cz.