Reklamní pozice premium odkaz

Základní informace o podnikání invalidních důchodců 2/2

Základní informace o podnikání invalidních důchodců 2/2

Ilustrační foto

I bez sociálního pojištění

Nejenom, že se nemusí platit případné zálohy. Podnikání v invalidním důchodu má svou výhodu také v tom, že není nutné platit sociální pojištění vůbec. Roli zde však nehraje konkrétní stupeň invalidity, jelikož roli zde hraje konkrétní výše příjmu. Pokud je pod hodnotou, kterou v daném ohledu uvádějí zákony, pojištění se neplatí. Pokud je vyšší, vypočítává se podle příjmu.

Možno i bez živnostenského oprávnění

Jsou podnikatelské oblasti, které jsou spojené s tou výhodou, že není vždy nutné vlastnit živnostenské oprávnění. Týká se to třeba oblasti zemědělství, stejně jako se to může týkat uměleckých činností. V takovém případě je možné v invalidním důchodu legálně podnikat, a to bez nutnosti toho navštívit příslušný úřad za účelem vydání oprávnění.

Povinnosti zůstávají stejné

Ty jasně definuje zákon. Jsou spojeny například s tím, že je nutné vést evidenci nebo účetnictví, stejně jako jsou spojeny s nutností podávat pravidelná daňová přiznání. A to do konce třetího měsíce následujícího roku. U invalidních důchodců je zcela stejná i výše daně. Z daňového základu, který mají, si odečítají 15 procent, které je třeba zaplatit státu.

Autor: Redakce

Autor fotografie/zdroj fotografie: InfoRady.cz

Štítky: důchod, invalidita, podnikání

UPOZORNĚNÍ

Články a informace zveřejněné na stránkách Inforady.cz nenahrazují odborné rady a analýzy a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto informací se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto informace byste si měli ověřit nebo je vhodné je konzultovat s konkrétním odborníkem na danou problematiku. Provozovatel Inforady.cz odmítá a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za články, informace a prohlášení na těchto stránkách -Inforady.cz.